Privatlivspolitik

Dataansvar

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: fjerrenseriet
Adresse: Østergade 24, 9800
CVR: 18373793
Telefonnummer: 98921481
Mail: info@fjerrenseriet.dk
Website: fjerrenseriet.dk

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:
- Almindelige persondata
- Trafikdata om brug af internettet
- Lokationsdata fra internettet, mobil etc.
- Transaktionsdata.

Du kan gøre indsigelse mod denne form for databehandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis du mener, de data, vi sammenstiller om dig, er unøjagtige.

Vi behandler kun relevante persondata.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os.  Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.  Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.  Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.  Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at aofylde en kontrakt eller anden retlig forpligtelse.
For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi også løsnnger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.
Vi videregiver ikke dine persondata til aktører i trejdelande.

Brug af cookies

Hvis vi placerer cookies på dit udstyr, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsale data via cookies.
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.  Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.  Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.  Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, særger vi for at ophøre med benhandlingen af dine persondata.
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt at giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System